SANT EMETERI (Emeterio en castellà) sigué un màrtir mort a Calahorra, quan aquest poble era de la regió hispana de Tarraco, al segle IV. Junt a SANT CELEDONI, estant fent la milícia als campaments junt a Lleó, a la província de Galícia, per confessar el nom de Crist a l’inici de la persecució foren conduits a Calahorra i allí martiritzats.

Pel que fa als refranys, dos mes de març:

EL MARÇ MARCEJAVA I L’ABRIL AIGUA NEVAVA.

MARÇ MARÇOT MATA LA VELLA A LA VORA DEL FOC I A LA JOVE SI POT.

FONTS: www.santopedia.com i www.bubok.es i http://refranys.wordpress.com.