Blogia
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

PARAULES QUE FAN HISTÒRIA ( i II )

(Continuació de l’article d’ahir).

- De vestimenta: AGULLES DE MONYO, DE PIT, AIXOVAR, BRODAT DE DOMÀS, ESPARDENYA DE CARETA, DE CARA AMPLA, D’ESPART, FLASSADES, COBERTOR, MANTA, MATALÀS, MOCADOR DE CAP, DE COLL, RASCA-MONYOS, POLSERA, SARAGÜELLS, CAMALETS,...

- De vegetació: ESBARZER, ARGELAGA, BALADRE, CANYA, CARRASCA, FIGUERA PALERA, MARGALLÓ, PITERA, MURTA, OLIVARDA, AMETLERS, RAÏM, GARROFER, MATA, GRAM, LLICSONS, LLETRERA, ORDI, DACSA, COSCOLL, RAVE, HEDRA,...

- De religió: ALBADET, ALFÀBEGUES, AURORA, BATEIG, CASAMENT, CALVARI, CAMPANA, ROTGLE, TOC DE MISSA, TOC DE FOC, SENYAL A MORT, TOC D’ALBA, CAMPANETA, CANDELÀRIA, MAJORALESSA, CENDRA, DIMONI COIXO, DOL, MISSA DE DOL, ENRAMADA, ENTERRAMENT, BESAR L’ESTOLA, ESCOLÀ, ESCOLÀ MAJOR, FESTA DE CARRER, GOIGS, MES DE MAIG, MATRACA, NADALENQUES, ORACIÓ, PA BENEÏT, DIUMENGE RAMS, PASQUA, PROCESSÓ, ROSARI, SALPASSA, VETLA, REVETLA, PARE PREDICADOR, COL·LECTA, PASSA EL SANTÍSSIM, MISSA DE L’ANY, ANAR A LA DOCTRINA, BENEIR ELS ALIMENTS, SENYAR-SE,...

- De superstició: TRENCAR L’ENFIT, FER-TE LA RECALCÀ, POSAR-TE UN OS AL LLOC, DEMANAR-LI A SANT ANTONI, POSAR-LI JOLIVERT AL SANT,...

- D’instruments i utensilis: APARELLS, FORCAT, XARUGA, AIXADA, CAMPANA, CARRO, DOLÇAINA, ESPOLSADOR, FORCA, FORRELLAT, GRAELLES, CORBELLA, CLAU, LLEGÓ, RAJOLA, RELLA, SÀRIA, TABALET,...

- De recipients: BARRAL, BOTA, BOTIJA, CÀNTER, CISTERNA, CRESOL, LLANDA, LLANTERNA, LLIBRELL, MORTER, OLLA, ORXATERA, PAELLA, PITXER, PORRÓ, POU, CEDÀS, TABAQUET,...

- De mesures: ABSENTETA, ARROVA, BOTA, BRAÇA, CÀNTER, CÀRREGA, QUARTERÓ, QUARTÓ, FANECADA, FILA D’AIGUA, JORNAL, LLIURA, MESURA, MITJETA, ONÇA, QUARTA,...

Altres paraules hi ha que no es recullen ací, però la llista es faria llarguíssima i no dóna per a més. La present recopilació pot servir d’inici per a buscar i retrobar paraules, molt semblants a les ja dites. Les paraules i la gent fan poble, fan història.

(Article publicat el 24 de maig de 1988 al número 5 de la Revista Informativa de Bellreguart).

0 comentarios