20210821103132-sequeripansa1-2-copia.jpg

ESCALDAR podria ser la paraula que encapçale el vocabulari del temps d’agost. Després de la festa de la Mare de Déu, els sequers s’invadien de canyssos amb raïm escaldat. Ara són molt pocs els que conserven el vell costum que van heretar dels àrabs, allò de l’adzebib. Però encara seguim veient algun sequer que té escaldons, com els de la família Grimalt, que ací contemplem i als que agraïm la deferència. No deixem perdre aquests vells costums agrícoles familiars.

A partir de demà, anirem descobrim els elements que són necessaris per al procés de l’Escaldà. Serà una altra manera de recordar i conservar.