20200330083622-escola1-copia.jpg

Ja tenim el resultat de la 10ena pregunta. No era massa difícil. 

10.1- QUIN NOM LI VAN POSAR AL GRUP ESCOLAR?. Portava el nom del patró Grup Escolar "Santíssim Crist", en castellà clar està. Ara tot el CEIP (Col·legi o centre escolar d'Infantil i Primària) també el porta. 

10.2.- QUIN ANY I DIA EL VAN INAUGURAR? Va ser el dia de la festa major, 6 d'agost, de 1958.

10.3.- QUI ERA L'ALCALDE EN EIXE TEMPS? L'alcalde era Vicente Mulet Redal, de l'imprempta Mulet.