20150118125113-desdecampanar76.jpg

Una altra fotografía feta amb molt de sentit. Des del forat de les campanes fins l’any 1963, es va fotografiar al xic amb la motocicleta, el cotxe, Ca Vicente “Xona” (hui tenda de “Negre i Fum”), Ca Doloretes, amb la porta i finestra antigues. Era l’any 1976.

FONT: Programa de festes patronals de 1976.