20150117194332-caldera80.jpg

Elements de l’escaldà. “Ahir, hui, no se si sempre” era l’article de Antonio Salvá Roselló per a 1980. Dos fotografíes l’il·lustraven. Eren de la caseta de camp de Antonio Pedro “de les aigües”. La caldera i la pila de canyissos ocupen quasi tota la fotografía. A més, podem veure la caça, un cabàs amb pilons i un anganell. Molt interessant per a un museu de l’escaldà.

FONT: Programa de festes de 1980.