20141218205237-parroquia1.jpg

Seguint amb la sèrie de fotografies de betlems i la sèrie del betlem parroquial, el de l'església, ací teniu un altre "raconet" del betlem. És temps de betlems. Si observeu, els detalls es centre al castell d'Herodes i els soldats. També amb el fornet de coure pa i la casa amb molt de detall.