20140914160116-grup2-copia-4-.jpg

Seguint amb la col·lecció que he encetat ara, de Montse Mulet Pérez, vegeu ací a la xicona, que és ella. Ací tenia pocs anys i ara en té 78 anys, i els seus estimats uelos: Juana "el pardalero" i Salvador "el bisc". Els vegeu als tres baix del riurau. Al fons, una cisterna amb porta.

FONT: col·lecció de Motse Mulet.