20140913202920-2014-09-09-10.02.41.jpg

Hui dissabte i 13 de setembre de l’any dos mil catorze, coneguem una altra estampa del costum agrícola tradicional a Gata, l’escaldà. Perquè encara és temps d’escaldar i ni ha plogut ni pareix que ho farà en els pròxims dies, ja molts voldríem...

La foto mostra la pansa damunt del canyís, a una pila de canyissos. Els ramells perfectament reposant damunt del canyís, estesos com toca, omplint tot el canyís. I els pilons que servran de separació amb altres canyissos. Observeu el color que agafa la pansa...