20140506002655-70blogprovapeprm.jpg

Altra fotografia del mateix tema, les motos i les proves per parelles, les festes patronals. Ací teniu a Pepe "l’Hostal" i darrere a Rosa Mari Salvá. Estaven a mitat del carrer Signes, aleshores dit de Calvo Sotelo. Altres motos esperaven també l’eixida per a la prova. Potser fora al carrer Sol, el concurs.

FONT: Col·lecció de la família Feliu Salvá.