En trobeu pocs o molts?. Com ho vegeu per a un poble com Gata?. El poble de Gata té un total de 240 guals (en castellà "vados"). Ho coneguem per un edicte que publicava ahir el Butlletí Oficial de la Província (BOP). La Resolución de la Alcaldía número 003/2014, de data 10 de gener de 2014, s'acordava aprobar el Padró de la Taxa d'Entrada de Vehicles (vados) per a l'exercici de 2014, per un import total de 36.875,00 € (240 rebuts).

FONT: BOP Alacant, dia 24-1-2014.