20131223231043-tijaumeineta.jpg

De nou, amb la sèrie més estimada pels usuaris del blog. Una escena boniqueta d'abans. El uelo i la néta. El Ti Jaume "Carnero" Costa i la seua néta major, María Rosa, de cognoms Font Costa. Els dos dalt d'una burreta passant per davant d'una casa d'abans, en la qual la façana encara tenia totes les rajoles.

FONT: Foto facilitada per Tere Font Costa.