Reprenc la minisèrie històrica de les Ordenances Municipals per al poble de Gata de 1861. Donava a conèixer, de la Policia Rural, els camins. Seguint, comence per l'article 67:

POLICIA RURAL, Capítol I, Camins:

Art. 67: Cap persona pot recollir fem o terra dels camins com a instrument, devent-ho fer sols amb les mans, si per això es valen de cavalleries deuen portar-les amb bossal, des de l'1 d'abril fins l'1 d'octubre.

Art. 68: Per a construir parets lindants amb camins es necessita la llicència de l'alcalde.

Art. 69: Els propietaris de terres que linden amb camins són responsables de la conservació de l'eixample que tinguen i deuran avisar a l'alcalde del dany que en els respectius llocs ocòrrega.

Art. 70: Quan a una propietat se li tinguera que marcar entrada per que no aarriba camí o senda, ho verificaran els pèrits amb anuència de l'Alcalde per el puint més immediat al camí i que menys perjudique i en cas de dificultat prestarà l'entradsa el propietari de la propietat més pròxima al camí, abonant-li tots els danys i perjuicis.

Art. 71: Quan per divisió per conveí es done entrada per dins d'un camp, deuen deixar-se tres pams francs del linde del veí...

(Seguirà a la pròxima part)

FONT: Opuscle de les Ordenances Municipals per al poble de Gata, 1861, facilitat per les germanes Zaragosí.