20130817190825-bous4.jpg

Torna la sèrie de fotografies antigues i torna la sèrie de Pilar (la perruquera del carrer La Bassa). Tenia una temàtica, els bous al corro del centre del poble. A esta fotografia vegem una casa que va ser emblemàtica. Al cartell de dalt podeu llegir-ho: "Caja de Ahorros del Sureste de España". Era Ca Tender. Podeu observar com es feia una barrera davant un establiment públic, com era aquesta primera entitat financera del poble al carrer La Bassa. Les xiques més valentes pujaven a les rodes, que tapaven els dos costats de la barrera feta amb bigues de madera altes.

FONT: Foto Pilar (perruquera).