El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica hui divendres 9 d'agost un anunci, pel qual s'aprova per decret de la Presidenta de la Diputació Luïsa Pastor, el projecte corresponent al Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal, Anualitat 2013.

En aquest cas a GATA DE GORGOS, amb el nº 13 li aproven "Actuacions hidràuliques a la xarxa municipal d'aigua potable de Gata de Gorgos" amb un import total de 449.999,99 euros. Té un pressupost global de licitació de 371.900,82 euros; un impost sobre el valor afegit de 78.099,17 euros.

S'exposa al públic per a al·legacions i reclamacions, en vint dies següents a hui, dia de la publicació. En cas de no presentar-se ni al·legacions ni reclamacions, es considerarà aprovat definitivament.

FONT: BOP Alacant, 9-8-2013.