20130421212427-aljubalcolaies.jpg

Tercer indret gater que vegem al blog de la mà de l’amic Jaume Costa. Ells ens porta a un lloc molt conegut per tots els escolars de Gata i els seus pares, és l’aljub morisc que està darrere de la coneguda com l’olivereta dels moros, a la partida Alcolaies. Deixem que ell ens explique el lloc, amb lema inclós:

COM ESTA TANT PROP NO EL VALOREM.

"L’aljub es l’únic vestigi que queda del que, possiblement, fou una torre de defensa o una Alqueria fortificada que, donà nom a la partida i barri. Alcolaia, es una paraula àrab que significa, torre fortif...icada o xicotet castell.
Si hom fa un esforç d’abstracció i pensa amb el paisatge de l’època islàmica, vora com no resulta gens estrany que en eixe indret hi haguera una torre de defensa, que a més de servir de guaita, també serviria per acollir els habitants de la Gata àrab, que en cas de perill es refugiarien en aquest recinte murallat, protegit per les
escarpades vessants del riu.
Cròniques del país, diuen, que amb motiu de les obres del grup escolar nou, on molts hem conegut un bancal d’oliveres, es trobaren un enterrament musulmà i alguna cosa més".
FONT: Foto i text Jaume Costa. A la fotografia, l’aljub de l’Alcolaia.