Torna aquesta sèrie que tanta informació històrica ens ha donat als gaters, per mig de la premsa virtual. Ara trobem informació relativa a Gata a diaris de fora de la província d’Alacant. Així el diari "Imperio : Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S." publicava el dia 29 de novembre de 1953 el tractat al Consell de Ministres del dia d’abans sota la presidència de "Su Excelencia el Jefe del Estado". Al capítol de "Gobernación" es pot llegir: "Decreto por el que se deniega la segregación de parte del término municipal de Denia, para su agregación al de Gata de Gorgos (Alicante)."

FONTS: diari "Imperio : Diario de Zamora de Falange Española de las J.O.N.S.", nº 5.435 del 29-11-1953 // http://prensahistorica.mcu.es.