Us porte hui la Memòria d’activitats de CÀRITES PARROQUIAL GATA 2012, que està publicada al cancell de l’església parroquial des del gener de 2013. Aquesta associació parroquial benèfica va atendre a 21 famílies i si es suma els membres familiars de les mateixes als que ha repercutit l’ajuda fan un total de 65 persones. Les necessitats més demanades o sol·licitades han estat: alimentació, feina (orientació, intermediació laboral), roba i calçat.

S’ha participat en projectes del Sud: Projecte Vicent Font (Perú) i Projecte Mans Unides.

A més de les tasques d’acollida i atenció primària, Càrites Parroquial de Gata realitza altres accions en el seu acompanyament amb els serveis socials.

El resum en dades econòmiques es quantifica de la següent manera:

Ingressos: Donatius: 1.750 euros; de la col·lecta de la Campanya del Dia de la Caritat, 1.090 euros; del sopar de Sant Miquel, 1.450 euros. De la Fira Gata al carrer, 1.853 euros. Total ingressos: 6.113 euros.

Despeses: Ajudes pagament alquiler, rebuts de vivenda, 100 euros. Transeünts, 360 euros. Aportació a Càrites Diocesana, pel Dia de la Caritat, 1.090 euros. Aportacions directes a projectes del sud, 1.450 euros. Ajuda al treball, 600 euros. Total despeses: 3.600 euros.