20130207232703-antiga1880.jpg

La nova foto antiga és hui proporcionada per Emilio Signes (fill de Jaime i Mari). Una autèntica foto d'època i vella. Comenta Emilio que serà de 1880, aproximadament. Deixem que parle ell: "Estan els pares Gabriel i Rosa. De major a més menuts estan els fills: Vicenta, casada amb Pedro Frasés, pares del meu avi Pedro Frasés; Adela, que va estar fadrina; Gabriel; Roseta, casa amb Masià, i d'ahí venen "els Masianet". Finalment Amparo, casada amb l'organiste el Tio Vicent. Van tindre estos dos filles Paquita, casada amb Pedro Pineda, i Mari, casada amb Pepito el de la tenda. Les germanes eren conegudes com "Les Gabrieles" per tindre al pare de nom Gabriel."

Pel que fa al conjunt fotogràfic observeu la vestimenta antiga de la dona, la xica i les xiquetes, i de l'home i el xiquet. Els acompanya un gosset com a mascota.