20130206225525-b019donacosint.jpg

La present fotografia no es veu molt clara, però és molt significativa per l'escenari on està. Prop del "vaivé" que es diu vegeu al fons la finca última que es va edificar del carrer Xaló, per tant la dona estava a un sequer o un bancal del carrer Barranquet i les cases d'esta part del carrer Xaló no estaven. Era Vicenta Signes, tia del propietari de la foto Jaime Signes "Mónica". Pareix que estava cosint. Bon escenari.