20130202230022-141bvicenta.jpg

Reprenc la sèrie de imatges antigues de Gata. De la col·lecció de J.S.S. publique la fotografia de Vicenta Signes de jove. Era la germana del pare de Jaime, Nofre. Va posar mudà com vegeu i recolzada sobre un posador de plantes amb un ram de flors, que serien de plàstic quasi segur, en la mà.