20121223185536-betlempedreguer.jpg

Seguix la sèrie, prquè ara més que mai és temps de betlems. Us pose un altre betlem de la comarca, en aquest cas el de la parròquia de Pedreguer, que l'amic Albert S. Carrió puja al facebook. És un detall del betlem, on es veu el llov més important i els personatges més principals de l'escenificació.