20120930004846-fa006.jpg

La fotografia de la sèrie facilitada per A.S. ens porta a Teulada. El Cinema Cervera i a l'estiu. El grup gater "Taga", que com podreu comprovar són les dos síl·labes del nom del poble al revés tocava en un decorat preparat a l'efecte. Un dels integrants del quartet era Miguel Soler. L'altre era Moll.