AQUELL 23 D'AGOST DE 2010: Publicava sobre Art al Vent que era el "gran atractiu cultural i turístic de l'estiu de 2010". Una altra informació cultural: "Excepcional concert de guitarra i soprano: la gatera Rosario Caselles i la catalana Marta Arbonés". Pose l'enllaç per a recordar la notícia: http://cronistadegata.blogia.com/2010/082302-excepcional-concert-de-guitarra-i-soprano-la-gatera-rosario-caselles-i-la-catala.php.

AQUELL 23 D'AGOST DE 2011: El dia de Santa Rosa de Lima de l'any passat el blog superava les 58.000 entrades, ara ja supera les 136.000. Publicava que divendres seria el ple extraordinari de les encomandes a SòlGata que ja té i productivitat del personal. Publicava un "testimoni d'un gater que ha estat a la JMJ (Jornada Mundial de la Joventut)" que era Antonio Monfort. Recordem les seues paraules de la vivència de fa un any amb l'enllaç: http://cronistadegata.blogia.com/2011/082305-testimoni-d-un-gater-que-ha-estat-a-la-jmj-jornada-mundial-de-la-joventut-.php. La foto antiga era de l'escaldà, del temps d'ara.