Hui es publica al Butlletí Oficial de la Província (BOP) la concesió en subvenció de 9 bancs per a l'ajuntament de Gata. No s'han subvencionat papereres per manca de pressupost.

FONT: BOP, dimecres 22-8-2012.