20120810090332-64blogcincdones.jpg

Seguim amb retrats d'època. La imatge, corresponent a la sèrie de Jaime Caselles, tenia que haver-la publicada el dia de la Festa Major, 6 d’agost. Una fotografia molt antiga de Josefina, mare de Pepica (que per això ella li diuen Pepica "Josefina". Ella és també propietària de les fotografies. Com dic, a la fotografia està sa mare amb algunes de les seues amigues. Josefina és la que està sentada més a la dreta, si mireu la foto, la que té el vestit més clar. Observeu els vestits i l'elegància que tenen totes i com posaven per al fotògraf. Eren els anys 20 a 30 del segle XX. Darrere un mur de pedra, perque les fotos solien fer-se als corrals, als patis de les cases.