Ho publicava el diari alacantí "La Correspondencia..." el dia 11 d'octubre de 1911. Era un breu que deia: "En Gata se halla vacante la plaza médico titular con el haber anual de 500 pesetas". Què trobeu, eren o no eren diners de l'època les 500 pessetes a l'any?.

FONT: ''La Correspondencia de Alicante: diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa"-Any XXVIII, Nº 9.291 de l'11 d'octubre de 1911.