La informació la donava el diari "La Correspondencia..." el dia 26 de setembre de 1906. El mestre d’instrucció primària, Don Salvador Signes Andrada, natural de Gata, província d’Alacant, havia presentat a la Direcció de l’Institut General i Tècnic una instància i els documents pertinents demanant autorització per a fundar un col·legi "en aquel pueblo", el col·legi era de primera ensenyança.

FONT: ’’La Correspondencia de Alicante: diario noticiero. Eco imparcial de la opinión y de la prensa"-Any XXIII Nº 7.779 del 26 de setembre de 1906.