Un gran sopar polític va reunir a tots els membres del partit conservador de la província d’Alacant. Es va fer a la capital i de Gata hi van assistir José Pons i Juan Bautista Salvá. També estava l’alcalde d’Alacant, aleshores Sr. Rojas, diputats provincials i regidors. Així ho detallava el diari "El Graduador..." a la primera fulla amb el títol: "Un acto político. El banquete de anteanoche".

FONT: diari alacantí ’’El Graduador: periódico político y de intereses materiales" -Any XXIX Nº 8.622 del 15 de desembre de 1904’, Pàgina 1.