El quadre de rectors que hi a la sagristia de l’església de Sant Miquel Arcàngel i que va ser recopilat per N’Alejo Sendra i el seu succesor N’Honorio Castelló Quilis (Arxiu Parroquial) ens descobrix el rector fill de Gata primer que es coneix en la història parroquial. Va ser En Maurici, Felip, Carles Mulet i Monfort. Naixqué en 1669. Fou rector de l’església de Santa Caterina Màrtir de València. Es diu que va costejar l’incensari i la naveta d’argent d’aquesta parròquia, que hi havia fins a la guerra civil. Va morir en 1737.

FONT: Quadre dels rectors i religiosos fills de Gata, des de 1668. Arxiu Parroquial. Església sant Miquel, Gata.