Al Jutgat d’Instrucció del partit de Dénia van ser subhastats els béns embargats de dos veïns de Gata, el dotze de novembre de 1898. Eren José Rodríguez Salvá i Bautista Monfort Mestre. així ho publicava el diari "La Correspondencia Alicantina..." que deia que la causa seguida contra ambdós era per "contrabando de tabaco".

FONT: diari ’’La Correspondencia Alicantina: diario de noticias. Eco imparcial de la opinión y de la prensa." - Any VII Nº 2161, 1 de novembre de 1898. Pàgina 2. // http://prensahistorica.mcu.es.