"Peatones conductores de la correspondencia", així els nomena el diari "El serpis..." en la seua notícia del dia 14 de febrer de 1886. "De Gata a Quatretondeta, Facheca i Famorca, D. Vicente Gomis Mora...de Gata a Jávea don Tomás Alberola Vallés".

FONT: diari ’’El Serpis : periódico de la mañana’ - Any IX Nº 2.422 del 14 de febrer de 1886.