Així ho publicava el diari "El Graduador..." diari alacantí en la seua edició del dia 18 de gener de 1879. Relacionava els pressupostos de Muro, Biar, Gata, Ibi, Benimarfull, Benferri i Torrevella. El de Gata pujava a 13.567 pessetes. Què temps aquells!!. Per a fer una comparació, Torrevella
-poble més gran dels relacionats- tenia un pressupost de 106.078 pessetes.

FONT: ’’El Graduador: periódico político y de intereses materiales’ - Any V Nº 1.342 del 18 de gener de 1879. / http://prensahistorica.mcu.es.