20120301000839-image0-50.jpg

Arribem a posar-nos al dia i vaja dia, un 29 de febrer que ja no tornarà fins 2016. Aquesta fotografia que pose ara ja té també la seua història. Fent el nou pont urbà, el que diuen "del colesterol" va vindre el riu i a la imatge ho podeu apreciar. Just posant la plataforma i fets els primers pilars. Menys mal que la riuadeta no va ser molt forta.