20111223231453-dscf3602-copia.jpg

Una vegada ja ho vaig posar parlant de la Història de la Diputació d’Alacant que va escriure el cronista alacantí Vicente Ramos. Però ara torna a ser notícia aquesta data històrica per a GATA. Al diari Canfali Marina Alta el col·laborador i gran amic Juan Codina de Xàbia escriu l’article d’opinió aquest passat dissabte 17 de desembre: "Al voltant del riu Xaló, Camí d’argent".

Comença referint aquest fet polític. Fou Alfonso XIII diu Codina qui, a proposta del president del Govern Conde de Romanones i després d’un extens estudi de la Real Societat Geogràfica Espanyola. Els noms dels pobles que podien portar a confusió amb altres d’igual denominació, un dels dos o tres tenia que canviar-se. Com ja he dit alguna vegada nosaltres ens deiem igual que el poble de Cáceres, a la Serra, Gata. En total, hi havia 573 pobles afectats per aquest tema.

Es dictà la llei el 27 de juny de 1916 i es publicà a la Gaceta de Madrid de juliol. Gata va passar a dir-se GATA DE GORGOS. Per què?. Per tindre el riu que tenim a la vorera de tot el poble el nom que prové de "Gorg" que vol dir "Avenc" i d’eixos n’hi ha uns quants al riu nostre, per això se li va dir "Gorgos".

He pogut trobar a l'hemeroteca de la GACETA DE MADRID la publicació 184 del 2 de juliol de 1916, on es relacionen les 573 poblacions per províncies i a la província d'Alacant estaven els següents:

"PROVINCIA DE ALICANTE: Aguas, partido de Jijona, se llamará Aguas de Busot. Bañeras, partido de Alcoy, se llamará Bañeres. Formentera, partido de Dolores, se llamará Formentera del Segura. Gata, partido de Denia, se llamará Gata de Gorgos. Guardamar, partido de Dolores, Guardamar del Segura. Monforte, partido de Novelda, se llamará Monfort de la Rambla. Muro, partido de Cocentaina, se llamará Muro de Alcoy. San Juan, partido de Alicante, se llamará San Juan de Alicante."

Fotografia: Vista parcial de Gata de Gorgos.

FONTS: Article de Juan Codina Bas al CANFALI Marina Alta "Al voltant del riu Xaló, Camí d’argent", 17-12-2011, i Gaceta de Madrid 184, 2-7-1916.