20111119210351-pepesastre.jpg

SABIEU... que a Gata hi havia un home molt aficcionat a fer betlems, ja que s’acosta el temps d’ells, i que el feia a sa casa del carrer Xaló, dins de tota una habitació. Aquest home era JOSÉ SOLER MONFORT. Dit així pocs el coneixen, però si recordem el nom de "Pepe el Sastre" així sí. Treballava a la fàbrica de "l’Estanquer". En els temps d’esbarjo es dedicava a fer cases per al betlem, imatges per a l’església, figuretes de fang per al monumental betlem. Pepe "el Sastre" deixà de muntar els betlems poc anys abans de morir, que va ser l’any 1977, quan tenia 64 anys d’edat.

Pepe el Sastre, un home molt devot, era membre de l’Adoració Nocturna i Acció Catòlica de la secció gatera. Cantava al Cor Parroquial. Era un home sempre atent i treballador amb la parròquia. També va participar en la vida política del poble i va ser regidor estant alcalde Pedro Pineda Crespo, entre els anys 40 i 50 del segle XX.

Arran del seu betlem i com a homenatge a José Soler es va crear a Gata el grup "AMICS DEL BETLEM" que tingué sols tres anys de durada. Es van fer exposicions, dalt de l’antiga oficina de Correus i Telègras (actual seu de la MACMA) i dalt de l’Ajuntament. Els aficcionats al betlem van utilitzar, amb permís de la família, aquest betlem, figuretes i cases.

A la fotografia, el record de José Soler Monfort "Pepe el Sastre" cantant al cor. Font: Arxiu Parroquial.