20110821204533-4amics50.jpg

Quatre amics a l’Hostal. 1954. D’esquerra a dreta: Jaime Caselles (cunyat d’Olguita); Vicente Milda i Antonio Mulet Ferrer, el propietari de la foto. Darrere el Ti Poveda (pare).