Es commemora la Festa Major de Gata, des de fa més de quatre segles. Sempre és el mateix dia, 6 d'agost, el SANTÍSSIM CRIST DEL CALVARI, quan l'església celebra la TRANSFIGURACIÓ DEL NOSTRE SENYOR allà al mont Tabor. Dia últim o penúltim -com enguany- de les festes patronals. Despertà per la Comissió de Festes, passacarrer per la banda Unió Musical, festeres, festers i autoritats assistint a la Missa major, mascletà, vi d'honor i lliurament de premis, processó de pujada a l'ermita, castell de focs artificials i Festivalet de FanClub Gata. Tot aixó en la jornada festera de hui.

Pel que fa al santoral, ja us dic: és la Transfiguració. Recorda quan Jesús pujà a Tabor amb tres dels seus deixebles -Pedro, Santiago i Joan- i es transfigurà davant d'ells.

També és hui la festa dels SANTS JUST I PASTOR.

Pel que fa al refranyer, tenim aquell dit popular que diuen els veïns dels pobles del voltant de Gata: "EL CRISTO DE GATA ENCARA ES DEU". Deu de deure. Juga el llenguatge amb el Déu de divinitat. Alguna anècdota o acudit dels nostres avantpassats i pobles forasters degué ocorre per a que seguixca diguent-se tradicional aquesta frase.