20110602084425-dscf1282.jpg

La mirada urbana de hui mira cap a una altra "capelleta" del poble. En aquest cas, la imatge (advocació mariana) de "María Auxiliadora Ora pro nobis", així resa a les rajoletes posades al xaflà entre el començament del carrer Teulada i el carrer Bisbe Cervera. Ací era Ca Nofre "el Pato" o "l’ordinari" i la seua muller Pepica. Ara és dels fills.

Però...la mirada no es dirigix sols a la "capelleta" sinó a tot el què l’envolta. SI NO HAGUERA TANT DE CABLE es veuria millor aquesta relíquia arquitectònica. O no?. Caldria cuidar més el nostre patrimoni. Es podria?.