20110305205202-copia-de-tendaantiga3.jpg

Continue, en la segona part del reportatge recordatori de totes aquelles tendes, tendetes, bars i demés comerços que estaven en actiu dels anys 40 als 80, aproximadament, i que hui ja són sols un record en la memòria gatera.

Al llarg d’aquest cap de setmana i fins dimarts, tots els "Darrers Dies" anire recordant per carrers nom i llocs, fent un recorregut virtual per tot el poble.

Hui comence des de la tenda de Pepito, que ja vaig parlar d’ella ahir. El Carrer Comerç, el carrer dels tres bars, el carrer la Morca, el carrer de Correus...que de totes aquestes maneres es deia,  tenia a la part dreta la barberia del barber "Guapo". Més avant estava la tenda d’electricitat Casa Mut. I arribava un dels tres bars: "Hogar del Camarada" es deia. A la secció de fotografies antigues podeu trobar un detall del mateix. Altre temps també es va dir el Casino del Catxo. I passant els quatre cantons per eixa part estava la Barberia de Canyetes, que ara la té el nét "Canya". Aquesta ha passat també per tres generacions, tot Vicents.

I després venia la panaderia de "Ca Pepe el panader" i la tenda de sabates de Ca Juanito Monfort i el seu fill Pepe, ara convertida en perruqueria. I al costat, la tenda de ma huelo, la Ferreteria "Canyetes" de Jaume, que després continuaria amb la seua filla, ma mare Anita, portant-la un temps finalment la meua germana Encarna. També tres generacions. (A la fotografia que il·lustra el reportatge es pot veure el mostrador d’aquella primera tenda de ca ma huelo i tots els articles que tenia a la ferreteria). I en un altre temps més enrerre eixe costat acabava amb l’almassera del Roig, per això es deia Carrer La Morca.

Però passem a l’altra part. Enfront de Ca Pepito estava Ca Carlos el Sastre, que ara porta la tenda de roba la seua filla Lola. El bar de Ca Martí és ja històric. Encara al costat hi havia altre bar i per a completar els quatre cantons el Bar de "La Lliga" dit així per motius polítics de la Lliga Anticaciquista. Més avant estava l’estafeta de Correus i telègrafs, edifici que quan es va construir era tot un símbol a eixe carrer.

I si tenia molt de negocis el carrer Doctor Gómez Ferrer també en tenia el Carrer la Bassa. Anem a repassar-los. Si comencem des de la part de baix a l’esquerra i cap amunt. Roseta del Tio Froilán tenia perruqueria on ara és Ca Tonia. La tenda que encara està però és antiga és Casa Leyda, la de joguets que exposaven allí i figuretes del betlem!!. Seguint estava Ca Pepita la del Poble Nou que hui és altra tenda, que la porta la nora de detalls. I estava Ca’l "Lechero". Es venia llet a un mostrador i un quartet menut. I seguint estava l’estanc. Venia després Ca Paco Tender la "Caja de Ahorros del Sureste de España". La tenda de Tejidos Barcelona era més recent i també la de Ca Bolo. Seguint hi havia una dona que venia ous, Ca’l Paragüero. I recordeu l’Spar, el supermercat de Ca Pepica, la mare de Jaume Costa, ja quasi al final. 

Ens queda la part dreta. Trobem primer a Ca Consuelo Capot i la seua tenda de roba. Un poc més avant estava la tenda de Ca Samarrote, d’aliments. Hi havia una Carnisseria, la de Toni "el Pato". I seguint cap amunt estava Ca Quico Telefunken, que ara la porten els fills amb el mateix nom. Recordeu les primeres televisions en color i el Mundial. Allí el miraven tots!!. i havia una pasteleria al cantó. Després del cantó estava Ca el Tio Pepe Fuertes. El Video-Club de Pepe Tomàs ja té també la seua història, igual que Ca Amparo la perruquera. I quasi al final, Fina, la dona d’Antonio el Manyà, tenia la delegació d’una tintoreria...

* 1.- Com l’article no està tancat i participen els veïns i gaters..."Una del poble" em recorda que m’he deixat dues tendes més a la part dreta del carrer La Bassa. Diu la meua interlocutora: "A la part dreta, a casa Salvador Pons (Calà) hi venien carros de xiquets, cunes, etc. Més amunt, al costat de casa manyà, a casa Vicent i Anita, pares de Pepe i Pere Bequio, hi havia una sabateria". I així és. Gràcies per la vostra col·laboració. Entre tots fem el blog.

* 2.- He tingut hui més aportacions i informació de més tendetes i negocis del carrer La Bassa, que passe a descriure: On ara és la delegació de la funerària Jorro allí hi havia fa molt de temps una verdureria. Després més cap ací hi havia una tenda de perfumeria i estètica que es deia "Pilar". També la Calderera al Carrer La Bassa tenia una tenda d’alimentació. I al costat de la pasteleria que deia ahir estava el Sastre, casat amb Juanita Paleres.      

(Ací acabe per a hui, darrer dissabte, aquest recorregut virtual per les tendes i tendetes d’abans del poble. Hui sols he pogut tocar dos carrers i totes les seues tendes o negociets. Record i homenatge a aquelles persones que van posar els fonaments i pilars del comerç actual de Gata i l’espirit emprenedor dels gaters).

PER SUPOSAT, LA PARTICIPACIÓ I SUGGERÈNCIES A AQUESTA SÈRIE DE LES TENDES I TENDETES DE GATA D’ABANS ESTÀ OBERTA, per a recordar entre tots...Si algú de vostés recorda altres noms i altres tendes, de les què vaig posant pel passeig virtual d’altre temps, pot comentar-ho i de seguida ho afegirem al reportatge.