SANTA BÁRBARA fou una verge màrtir que vixqué a Turquia, entre els segles III i IV. És patrona del castell d’Alacant que porta el seu nom i també patrona de la partida benissera de Pinos, a les faldes de Bèrnia.

També hui és SANT JOAN DAMASCENO, de Damasco. Naixqué l’any 675 i va morir a Jerusalem l’any 750 ). Renuncià a la vida acomodada que li proporcionava el càrrec polític de son pare i entrà al monestir de Sabas. D’allí passà a Jerusalem a l’església del Sant Sepulcre. Era monjo, doctor de l’Església i sacerdot. En alguns llocs es manté la data tradicional antiga de festejar-lo el 27 de març.
Pel que fa als refranys i com estem molt prop de la festa de l’Epifania o siga dels Reis Mags, en pose dos referents al tema:
 
PER REIS, EL DIA CREIX I EL FRED NAIX.
 
PER SANTA LLÚCIA UN PAS DE PUSSA; PER REIS BURRO QUI NO HO APRECIA I PER SANT ANTONI UN PAS DE DIMONI.
FONTS: www.santopedia.com i altres (per als refranys).