20101010172619-pp1.jpg

Els carrers la Bassa i Constitució també ens guardaven per a un altre conjunt de fotografies, moments de la Fira. La gent ha estat per tot el recinte ferial. La prova la tornem a tindre en aquestes quatre fotografies d´aquest migdia.

Fotografies de V.V., formant un conjunt.