20100921225108-copia-de-primeresmestres3.jpg

La fotografia de hui dimarts és de l´escola. Unes de les primeres mestres i mestre al primer curs de ser inaugurada l´escola de tota la vida, la de 1958. Dalt molts xiquets mirant la càmera. És una bonica estampa escolar.