20100921222645-image0-121.jpg

Fa 10 anys, una entrevista qüestionava sobre instal·lacions esportives.

21 DE SETEMBRE DE 2000, fa 10 anys:

A LA MARINA de LP es publicava una entrevista a quatre homes de Gata, Malauradament dos ja no estan entre nosaltres. "La opinión de la calle" deia: "¿Considera usted que hay suficientes instalaciones deportivas en Gata de Gorgos?. Paco Monfort contestava que NO. Jaime Signes deia: AHORA NO. Jerónimo Pedro, que ja és finat, deia NO, i el també difunt José Pedrós deia que NO. Els quatre ixen a la fotografia, la mateixa que eixia al diari.