20100913153540-carlos7.jpg

L´estampa de hui també està al voltant de la caldera. L´escaldador i sa mare mirent fixament la caldera, que no sobrepasse el nivell. Però el poal està preparat per anar omplint la caldera d´aigua. És una altra tasca a fer abans de passar ja a l´acció.