20100910083844-carlos4.jpg

Dos elements molt importants en el procés de l´escaldà són la llenya i els pilons. Aquests últims ja no s´en veuen, perquè la gent que no escalda els ha utilitzat per a altres fins. Ací en podem veure un muntó, al costat de la llenya que serà cremada per a botar foc a la caldera. Junt a la pila de canyissos Angelita, la mare de Carlos, espera el moment d´escampar el raïm.