20100909154914-carlos3.jpg

L´estampa de hui és autèntica, com abans. En primer terme podem veure els cabassos de llata, com toca ser. Tots preparats per a fer un escaldó. L´escaldador, en aquest cas Carlos, està preparant la caldera. Al fons, un bancal de ceps.