Admin

HUI 5-5, PUBLICACIÓ AL DOCV (IMPACTE AMBIENTAL) I AL BOP (VEHICLE ABANDONAT I ALCALDIA)

Hui 5-5-2010 publica el D.O.C.V. (Any 33, número 6.260), una Resolució relacionada amb Gata, de la qual faig un extracte:

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. RESOLUCIÓ (14-4-10), de la directora general de Gestió del Medi Natural, per la qual s’ordena la publicació de determinades declaracions d’impacte ambiental corresponents als municipis de…Gata de Gorgos...DECLARACIÓ D´IMPACTE AMBIENTAL. Expedient: 213/2006-AIA. Promotor: Endesa Gas Transportista, SL. Objecte projecte: gasoducte de transport secundari Marina Alta (des de posició V-0 al V-156). Localització: als termes municipals de Dénia, el Verger, els Poblets, Ondara, Pedreguer, Gata de Gorgos i Xàbia (Alacant)...El gasoducte eixirà de la posició 15-20.04 d’Enagas pertanyent al gasoducte Montesa-Dénia en projecte i té com a destinació la posició P-03 d’aquest projecte a Xàbia. Característiques: Longitud de 22.678 m. Posicions de vàlvules al Verger, Ondara, Pedreguer i Xàbia. Pressió de 59 bars i diàmetre de 10“. Pista de treball de 14 m d’amplària normal. Rasa de 0,60 m i a una profunditat mínima d’1 m. Duració d’obres: 8 mesos...

S’hi adjunten al·legacions com també resposta a aquestes per part del promotor.

Es va remetre informe del Servei d’Ordenació Sostenible del Medi (Àrea de Conservació d’Espais Naturals) que emet informe favorable i indica respecte al pas del connector ambiental al barranc de l’Hedra a l’encreuament amb la CV-736 (carretera Xàbia-Gata de Gorgos) mitjançant la tècnica de perforació horitzontal proposada pel promotor en l’informe d’ampliació d’aquest, una sèrie de condicions.

Alternativa bàsica: discorre per l’interior de la zona PORN des del terme municipal de Pedreguer, per Gata de Gorgos i arriba a Xàbia de manera paral·lela a la CV-734, i finalitza el recorregut als voltants del barranc de l’Hedra. – Alternativa 1: discorre en la totalitat per l’exterior de la zona PORN, alternativa descartada atés que en el transcurs afecta hàbitats protegits.

El Servei Territorial d’Energia d’Alacant de la Conselleria d’Infraestructures i Transport indica que s’ha dut a terme el període d’informació pública mitjançant un edicte en el BOP de 08.03.2006 i en el DOCV de 24.02.2006. Es remeten al·legacions de les quals s’efectua un resum a continuació:

...8.- Al·legacions de particulars que s’oposen al traçat en afectar les seues propietats. En alguns casos es tracta de zones agrícoles. 9. Informe de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en la qual sol·licita al promotor més informació per a emetre un informe. 10. Informe de la secció Forestal de la Direcció Territorial d’Alacant d’aquesta Conselleria: es remet informació sobre camins

ramaders afectats. 11. Informe favorable amb condicions de l’Àrea d’Infraestructures de la Diputació d’Alacant. 12. Informe de Ferrocarrils de la Generalitat amb condicions per a la realització del projecte. 13. Informe d’Iberdrola i Telefónica respecte a condicions que ha de complir el projecte.

...S’efectua una síntesi de la resposta del promotor a les al·legacions presentades, i remesa pel Servei Territorial d’Energia d’Alacant de la Conselleria d’Infraestructures i Transport:

– A l’Ajuntament de Gata de Gorgos: es donen respostes semblants relatives a l’afecció a àmbit del PORN, a terrenys de naturalesa rústica i a l’existència de servitud d’autopista. Respecte a afecció a sòl d’especial protecció per valors arqueològics s’indica que s’obtindrà informe de Cultura i es durà a terme el que establisca aquest.

– Respecte a propietaris particulars les respostes són diferents, i se’n fa una síntesi:

– Desestimació de variants tenint en compte que fer coincidir traçat de conducció de llarg recorregut amb límits, camins o canals faria que el traçat fóra zigzaguejant, cosa que no és adequada ni per raons tecnicoeconòmiques ni per motius de seguretat i manteniment, ja que el traçat ha de ser el més lineal possible. Fer discórrer el traçat per camins també ocasionaria afecció a tercers i plantejaria problemes semblants.

En altres casos es desestima envair la zona de servitud de l’autopista.

– Es travessen terrenys rústics la qual cosa no impedeix l’explotació agrícola d’aquests respectant només la distància de no plantar arbratge a 2 metres de l’eix de la canonada. Es restitueix el terreny afectat.

– Cal realitzar sondejos arqueològics amb anterioritat a l’obertura de la rasa:

– Entre els vèrtexs V-AL-147 i V-AL-149, al pas d’aquests pel barranc de la Rana, al terme municipal de Gata de Gorgos. Els sondejos en cada una d’aquestes àrees determinaran l’afecció real als jaciments i les posteriors mesures correctores.

 

Estimar acceptable, només a l’efecte ambiental, el projecte de gasoducte de transport secundari Marina Alta (des de l’origen al vèrtex V-156) als termes municipals de Dénia, el Verger, els Poblets, Ondara, Pedreguer, Gata de Gorgos i Xàbia (Alacant) el promotor dels quals és Endesa Gas Transportista, SL, sense perjudici de l’obtenció de les autoritzacions sectorials que hi siguen necessàries com també del compliment del que estableix la documentació aportada i en l’apartat

segon d’aquesta declaració.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la seua banda, el BOP (Butlletí Oficial de la Província) publica hui 5-5 dos informacions referents a Gata:

- Un edicte d´Alcaldia, en el qual es declara d´abandonament el turisme Marca Mercedes model 190-E, matrícula L-698-RTP i de titular desconegut, per romandre estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc.

- Altre edicte, en el qual l´alcaldessa per haver d´absentar-se del terme municipal, segon està legislat, durant els dies 3, 4 i 5 de maig de 2010, delega per al dit període la totalitat de les funcions de l´Alcaldia, en la Primera Tinent d´Alcalde, donya María Teresa Signes Caselles.

 

Comentarios » Ir a formulario

No hay comentarios

Añadir un comentarioNo será mostrado.Archivos

Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris