No se moltes visites recullirà en els tres anys, perquè encara resten tretze dies, però és una xifra important la que té ja el blog, 208.000 visites. GRÀCIES A TOTES I TOTS. Ara amb les festes, amb la història, els costums, les fotografies religioses i pasqüeres pot augmentar l’asiduïtat per a vore el blog. Com dic sempre, gràcies...i endavant, a seguir.