Corre que se les pela. El contador no para. Les entrades es multipliquen. Seguix entrant la gent sense parar i per això arribarà, possiblement, a dues-centes mil abans que acabe l'any. Ja té el blog 165.000 entrades. GRÀCIES a totes i tots...i endavant.